Uvjeti korištenja usluge

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Uvod

DOMIDONA IT je vlasnik web stranice www.rent-a-web.one

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.rent-a-web.one.

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem popunjenog formulara na Kontakt stranici www.rent-a-web.one smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i ticket-e arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT primjenjuje se Ugovor na daljinu te SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog Ugovora. SLA Ugovor javno je dostupan putem stranice www.web-hosting.work .

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa. Važeći datum početka razdoblja zakupa smatra se iskazani datum sa ponude.

Plaćanje

Sve cijene DOMIDONA IT usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge rent-a-web DOMIDONE IT plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, DOMIDONA IT će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko Korisnik ne izvrši plaćanje do navedenog roka dospjeća, ponuda prestaje važiti. Ukoliko Korisnik ipak želi zakupiti stranicu nakon prestanka važenja ponude, treba ponovo poslati zahtjev za novom ponudom. U tom slučaju DOMIDONA IT ne garantira da će navedena stranica biti dostupna za najam. Svaka nova ponuda za istu ili bilo koju drugu stranicu može imati različitu cijenu najma.

Najam web stranice postaje pravovaljan nakon uplate iskazanog iznosa na ponudi, odnosno po priljevu sredstava na račun DOMIDONE IT. Važeći datum početka razdoblja zakupa smatra se iskazani datum sa ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati ponudu za produženje usluge minimalno 10 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora. Otkazivanje Ugovora usljeđuje dva dana nakon dospjeća plaćanja neplaćene ponude.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužana čuvati podatke nove web stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora je od strane DOMIDONE IT te DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sav sadržaj koji se nalazi na web stranici u trenutku zakupa je isključivo demo sadržaj i ne traba u potpunosti sadržavati točne navode vezane na tematiku stranice. DOMIDONA IT ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice prouzrokovane korištenjem sadržaja demo stranica. DOMIDONA IT se nakon sklapanja ugovora o zakupu obvezuje izmijeniti sadržaj u predviđenom roku kao što je predviđeno paketom zakupa. Za izmjenu sadržaja koja nije navedena u paketu zakupa, ispostavit će se ponuda.

Sav sadržaj koji je potrebno izmijeniti dostavlja isključivo Korisnik. DOMIDONA IT nije dužna lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimila sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, te zlonamjerni sadržaj ili sadržaj koji sadrži govor mržnje, DOMIDONA IT ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj.

Vlasništvo

Vlasnik svih demo stranica sa pripadajućim hostingom i pripadajućom web domenom kroz cijelo razdoblje  je DOMIDONE IT u 100% vlasništvu. Korisnik je vlasnik naknadno dostavljenog sadržaja koji je postavljen na stranicu u vremenu trajanja zakupa. Po prestanku ili prekidu zakupa, DOMIDONA IT nije dužna sačuvati sadržaj koji je dostavio Korisnik.

Izmjene

Sve izmjene regulirane su paketom zakupa, ako nije drugačije dogovoreno. Na demo stranicama ne vrše se izmjene cjelokupnog dizajna, izmjene funkcionalnosti menija, izmjene efekata, izmjene pozicija predloška, izmjene tipografije te ostale možebitne izmjene koje nisu navedene u paketu zakupa.

Rok za izmjene

Rok za izmjene sadržaja  iznosi do 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana sklapanja Ugovora. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj koji je potrebno izmijeniti, ili ako od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja ili dana ugovorenog zahtjeva.

Edukacija za samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na web stranici, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u web shop ili katalog proizvoda. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo gore navedeni sadržaj. Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu. Upute za korištenje, editiranje članaka u .pdf formatu izdaju se na zahtjev Korisnika, koji je pisanim putem zatražio upute.

Korisnik ne može dobiti dopuštenje editirati i ostale module, slidere, komponente i predložak web stranice.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

**Upute za izmjenu strukture, dizajna, tipografije, boje, funkcionalnosti stranice, profesionalnu SEO optimizaciju, obradu slika u drugim programima i sl. ne izdajemo.        

***Edukaciju za izgradnju dodatnih stranica templeta, promjenu pozicija modula, komponenti, i općenito iz web dizajna, nemamo u svojoj ponudi.

Garancija

Garancija na funkcionalnost web stranice vrijedi cijelo vrijeme zakupa.

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi web stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih web stranica. U tom slučaju, ako web stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Domidona IT jamči da je sav sadržaj (slike, ilustracije, video i sl.) koji je postavila po svom izboru sadržaj kupljen isključivo na portalima/servisima za legalnu prodaju takvog sadržaja ili je Domidona IT vlasnik snimljenih fotografija, video materijala, odnosno autor ilustracija i vektora. Domidona IT ima pravo nakon prekida zakupa koristiti koristiti demo stranice u daljnjem poslovanju.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja Ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) korištenje usluge protivno Ugovoru.
 2. b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
 3. c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
 4. d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
 5. e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
 6. f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
 7. g) pokretanje browser based igri
 8. h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
 9. i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
 10. j) dijeljene email računa,
 11. k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Domidona IT odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na web stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

Domidona IT nije dužna Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati web stranica koja se izrađuje. Domidona IT se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko web stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

Ukoliko usljed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovora na zahtjev bilo koje strane, DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONA IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
 2. b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
 3. c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
 4. d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj web stranice koji je dostavljen od Korisnika je isključivo na odgovornost Korisnika, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj web stranice dostavljen od Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

Nadležnost

Za svi sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i Korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku, Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.rent-a-web.one

Jednostrani raskid Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,  bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti DOMIDONA IT resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 500 kn + PDV jednokratno te traje 48 sati.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

logo bijeli
Odmah trebate web stranicu?
Obratite nam se sa povjerenjem!

Glavni linkovi