Uvjeti korištenja usluge

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Uvod

DOMIDONA IT je vlasnik web stranice www.rent-a-web.one

Sve usluge navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.rent-a-web.one.

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem popunjenog formulara na Kontakt stranici www.rent-a-web.one smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i ticket-e arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Na sve usluge DOMIDONA IT primjenjuje se Ugovor na daljinu te SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog Ugovora. SLA Ugovor javno je dostupan putem stranice www.web-hosting.work .

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa. Važeći datum početka razdoblja zakupa smatra se iskazani datum sa ponude.

Plaćanje

Sve cijene DOMIDONA IT usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge rent-a-web DOMIDONE IT plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, DOMIDONA IT će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko Korisnik ne izvrši plaćanje do navedenog roka dospjeća, ponuda prestaje važiti. Ukoliko Korisnik ipak želi zakupiti stranicu nakon prestanka važenja ponude, treba ponovo poslati zahtjev za novom ponudom. U tom slučaju DOMIDONA IT ne garantira da će navedena stranica biti dostupna za najam. Svaka nova ponuda za istu ili bilo koju drugu stranicu može imati različitu cijenu najma.

Najam web stranice postaje pravovaljan nakon uplate iskazanog iznosa na ponudi, odnosno po priljevu sredstava na račun DOMIDONE IT. Važeći datum početka razdoblja zakupa smatra se iskazani datum sa ponude.

DOMIDONA IT obavezuje se poslati ponudu za produženje usluge minimalno 10 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća DOMIDONA IT poslati će i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje DOMIDONA IT će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora. Otkazivanje Ugovora usljeđuje dva dana nakon dospjeća plaćanja neplaćene ponude.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužana čuvati podatke nove web stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora je od strane DOMIDONE IT te DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sav sadržaj koji se nalazi na web stranici u trenutku zakupa je isključivo demo sadržaj i ne traba u potpunosti sadržavati točne navode vezane na tematiku stranice. DOMIDONA IT ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice prouzrokovane korištenjem sadržaja demo stranica. DOMIDONA IT se nakon sklapanja ugovora o zakupu obvezuje izmijeniti sadržaj u predviđenom roku kao što je predviđeno paketom zakupa. Za izmjenu sadržaja koja nije navedena u paketu zakupa, ispostavit će se ponuda.

Sav sadržaj koji je potrebno izmijeniti dostavlja isključivo Korisnik. DOMIDONA IT nije dužna lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimila sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, te zlonamjerni sadržaj ili sadržaj koji sadrži govor mržnje, DOMIDONA IT ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj.

Vlasništvo

Vlasnik svih demo stranica sa pripadajućim hostingom i pripadajućom web domenom kroz cijelo razdoblje  je DOMIDONE IT u 100% vlasništvu. Korisnik je vlasnik naknadno dostavljenog sadržaja koji je postavljen na stranicu u vremenu trajanja zakupa. Po prestanku ili prekidu zakupa, DOMIDONA IT nije dužna sačuvati sadržaj koji je dostavio Korisnik.

Izmjene

Sve izmjene regulirane su paketom zakupa, ako nije drugačije dogovoreno. Na demo stranicama ne vrše se izmjene cjelokupnog dizajna, izmjene funkcionalnosti menija, izmjene efekata, izmjene pozicija predloška, izmjene tipografije te ostale možebitne izmjene koje nisu navedene u paketu zakupa.

Rok za izmjene

Rok za izmjene sadržaja  iznosi do 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana sklapanja Ugovora. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj koji je potrebno izmijeniti, ili ako od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za 20 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja ili dana ugovorenog zahtjeva.

Edukacija za samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na web stranici, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u web shop ili katalog proizvoda. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo gore navedeni sadržaj. Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu. Upute za korištenje, editiranje članaka u .pdf formatu izdaju se na zahtjev Korisnika, koji je pisanim putem zatražio upute.

Korisnik ne može dobiti dopuštenje editirati i ostale module, slidere, komponente i predložak web stranice.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

**Upute za izmjenu strukture, dizajna, tipografije, boje, funkcionalnosti stranice, profesionalnu SEO optimizaciju, obradu slika u drugim programima i sl. ne izdajemo.        

***Edukaciju za izgradnju dodatnih stranica templeta, promjenu pozicija modula, komponenti, i općenito iz web dizajna, nemamo u svojoj ponudi.

Garancija

Garancija na funkcionalnost web stranice vrijedi cijelo vrijeme zakupa.

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi web stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih web stranica. U tom slučaju, ako web stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Domidona IT jamči da je sav sadržaj (slike, ilustracije, video i sl.) koji je postavila po svom izboru sadržaj kupljen isključivo na portalima/servisima za legalnu prodaju takvog sadržaja ili je Domidona IT vlasnik snimljenih fotografija, video materijala, odnosno autor ilustracija i vektora. Domidona IT ima pravo nakon prekida zakupa koristiti koristiti demo stranice u daljnjem poslovanju.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će DOMIDONA IT uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja Ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) korištenje usluge protivno Ugovoru.
 2. b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
 3. c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
 4. d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
 5. e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
 6. f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
 7. g) pokretanje browser based igri
 8. h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
 9. i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
 10. j) dijeljene email računa,
 11. k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Domidona IT odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na web stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

Domidona IT nije dužna Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati web stranica koja se izrađuje. Domidona IT se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko web stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

Ukoliko usljed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovora na zahtjev bilo koje strane, DOMIDONA IT nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONA IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
 2. b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
 3. c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
 4. d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj web stranice koji je dostavljen od Korisnika je isključivo na odgovornost Korisnika, DOMIDONA IT se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj web stranice dostavljen od Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

Nadležnost

Za svi sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i Korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku, Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.rent-a-web.one

Jednostrani raskid Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,  bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.

U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. DOMIDONA IT se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti DOMIDONA IT resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 500 kn + PDV jednokratno te traje 48 sati.

Preuzmite ovdje “Obrazac za jednostrani raskid Ugovora”.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

Politika privatnosti

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 -  Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Rent-a-web.hr je u vlasništvu tvrtke Domidona informacijske tehnologije d.o.o., odnosno DOMIDONE IT

DOMIDONA IT poštuje privatnost i sigurnost Korisnika svojih usluga kao i posjetitelja web stranica. DOMIDONA IT trudi se pružiti personalizirano iskustvo u korištenju web stranica. Kako bi vam mogli pružati relevantne informacije dok ste na našim stranicama ponekada moramo prikupiti određene informacije o vama kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.

DOMIDONA IT garantira:

Ne prodajemo, iznajmljujemo ili ćemo ikada prodavati ili iznajmljivati bilo kakve osobne informacije o našim Korisnicima. Osim u slučajevima navedenim u ovom dokumentu

Naša Politika privatnosti se odnosi na naše bivše, sadašnje i buduće Korisnike naših usluga kao i posjetitelja.

Pripremili smo ovu Politiku privatnosti kako bi Vi bolje razumjeli koje podatke o vama prikupljamo, kako i kada bi te podatke mogli koristiti te na koji način štitimo vaše osobne podatke, tko ima pristup vašim osobnim podacima te kako možete samostalno izmijeniti bilo kakvu netočnost u podacima. Ova Politika privatnosti nije namijenjena i ne stvara bilo kakve Ugovorne odnose ili predstavlja bilo kakva druge pravne odgovornosti bilo koje od strana.

Informacije koje sakupljamo:

DOMIDONA IT skuplja određene informacije o svojim korisnicima na 3 načina:

 • kroz serverske logove,
 • pomoću kolačića (cookies) i
 • direktno od Korisnika

Serverski logovi:

Kada posjetite našu web stranicu, DOMIDONA IT može sakupljati informacija koje vas ne mogu identificirati kao određenu osobu kao:

 • Adresa internet protokola (niže objašnjeno);
 • Vrstu internet preglednika koji koristite na računalu;
 • Broj linkova koji ste kliknuli na našoj web stranici;
 • Zemlja ili županija otkuda dolazite;
 • Datum i vrijeme vašeg posjeta;
 • Naziv vašeg pružatelja internetskih usluga;
 • Web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu);
 • Stranice koje ste pregledali na našoj web stranici

Internet Protokol (“IP”) Adresa

 • IP adresa je broj dodijeljen vašem računalu dok koristite internet, iz IP adrese web poslužitelji automatski identificiraju vaše računalo. DOMIDONA IT serveri prikupljaju IP adrese posjetitelja a web stranice putem kojih ste došli do naše web stranice. Vaša IP adresa pomaže DOMIDONI IT da vam pruži bolje korisničko iskustvo, sakupi statistike posjećenosti svojih web stranica te uoči greške na svojim web stranicama.

Kolačići (Cookies)

 • Naše web stranice koriste kolačiće (cookies) (n.pr., mali komadići texta koje naš server pohranjuje na čvrsti disk vašeg računala). Kolačiće koristimo kako bi pohranili vaše postavke, informacije koje koristite za prijavu te pružanje personaliziranog iskustva. Kolačići mogu također pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet (niže objašnjeno) koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki put iznova morali unositi iste informacije. Pohranu kolačića možete zabraniti tako da ih isključite u svom internet pregledniku no tako ćete izgubiti dio funkcionalnosti DOMIDONA IT internet stranice.

Informacije koje vas identificiraju

 • Na nekim od naših web stranica, korisnici se mogu registrirati kako bi zatražili naše usluge, zaprimili personalizirane sadržaje ili sudjelovali u online anketama. Kada se registrirate, DOMIDONA IT može od vas tražiti neke osobne informacije, koje mogu sadržavati no nisu ograničene na: Vaše puno ime i prezime, poštanska adresa, broj telefona, email adresa, osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju prikupljenih podataka DOMIDONA IT vam može ponuditi svoje usluge.
 • Ako ostvarimo poslovnu suradnju, možemo od vas tražiti financijske informacije kao podatke o kreditnoj kartici ili o bankovnom računu. Bilo kakve financijske informacije koje od vas prikupljamo isključivo se koriste kako bi mogli naplatiti usluge koje ste zatražili i prihvatili. Ako uslugu namjeravate platiti putem kreditne kartice, informacije o istoj mogu biti proslijeđene tvrtki koja vrši naplatu na vašoj kreditnoj kartici (pružatelja payment gateway-a)

Dodatne informacije

 • Kao sigurnosnu mjeru te kako bi se osigurali da su naše internet stranice i mreža dostupni svim posjetiteljima, DOMIDONA IT može koristiti softverske programe kojima prati mrežni promet ili identificira neautorizirane pokušaje uploada ili promjene informacija te činjenje štete na bilo koji drugi način. Ovi programi mogu također sakupljati informacije o načinima na koji koristite računalnu mrežu ili web stranice.
 • Možemo od vas tražiti osobne informacije ako od nas tražite tehničku podršku ili pružanje dodatnih informacija o našim uslugama. Na primjer, možemo od vas prikupljati osobne informacije (kao e-mail adresa, informacije o sustavu i opise problema) kako bi vam mogli pružiti online tehničku podršku i pomoć oko problema. Ako ćete s nama komunicirati elektroničkim putem (n.pr. email, online chat ili instant messaging), možemo zadržati kopiju elektroničke komunikacije zajedno sa vašom e-mail adresom i vašim odgovorima. Pružamo sigurnosnu zaštitu za elektronsku komunikaciju istovjetnu sigurnosti informacija koje primamo telefonskim upitima.

Kako koristimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT koristi prikupljene informacije kako bi vas obavještavali o vašem korisničkom računu te promjenama uvjeta korištenja usluga po pitanju korištenja web stranica. Možemo vas obavještavati o uslugama za koje mislimo da bi vama mogle biti vrijedne te o posebnim ponudama. Ako ne želite primati takve e-mailove, putem korisničke zone možete ugasiti takve obavijesti pomoću “opting-out” opcije. Naši zaposlenici, ugovorni partneri ili agenti ponekada će zahtijevati pristup vašim osobnim informacijama. DOMIDONA IT dozvoljava ograničeni pristup tim informacijama samo u poslovne svrhe kao administracija i unapređenje naših usluga.

Informacije kojima dozvoljavamo pristup

 • DOMIDONA IT može dozvoliti pristup informacijama koje ne identificiraju vas kao Korisnika, uzorcima korištenja naših web stranica te povezanim načinima korištenja naših web stranica. Ulažemo napore kako bi odabrali isključivo poštene partnere s važećim Politikama privatnosti no ne preuzimamo odgovornost za njihove Politike privatnosti ili poslovne modele.
 • DOMIDONA IT može dijeliti ili otkriti osobne informacije s agentima ili ugovornim stranama koji koriste navedene informacije u ime DOMIDONA IT ili u administraciji usluga koje isporučuje u ime DOMIDONA IT.

Posebni slučajevi davanja informacija

Osobne i ne osobne informacije mogu biti predane trećoj strani u slučaju:

 • Zahtjev od strane Zakona, u slučaju javne sigurnosti ili po Sudskom nalogu
 • Ako se radi o našem povezanom pravnom subjektu – sestrinskoj tvrtki

Direktni kontakt

 • DOMIDONA IT vas može direktno kontaktirati putem e-mail adrese ili druge informacije koju ste predali pri registraciji kako bi potvrdili navedene informacije. DOMIDONA IT također će vas kontaktirati kada ćete od nas zahtijevati da odgovorimo na vaša pitanja, kako bi isporučili zatraženu uslugu, kako bi mogli upravljati svojim korisničkim računom i kako bi vas informirali o važnim obavijestima koje se odnose na zatražene usluge.

Brisanje iz baze

 • Ako ne želite primati bilo kakvu komunikaciju od DOMIDONE IT, možete od iste odustati (“opt-out”) u bilo koje vrijeme tako da nas kontaktirate i zatražite brisanje podataka. Nakon odjave s navedene liste DOMIDONA IT će uložiti značajan trud kako bi uklonio osobne informacije no molimo da shvatite da će neke informacije ostati trajno pohranjene u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Web stranice trećih strana

 • DOMIDONA IT web stranica uključuje poveznice, bannere i sl. prema web stranicama trećih osoba koje mogu ili ne moraju biti u Ugovornim odnosima s DOMIDONOM IT. DOMIDONA IT ne upravlja stranicama trećih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovorna za bilo kakve sadržaje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da web stranice trećih strana mogu tražiti podatke koje nisu u skladu s DOMIDONA IT Politikom Privatnosti pa vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pročitate njihove Politike privatnosti.

Djeca

 • U skladu s pozitivnim zakonskim normama, DOMIDONA IT ne skuplja svjesno podatke o djeci ispod 13 godina starosti.

Kako štitimo Vaše informacije

 • DOMIDONA IT ulaže značajne napore kako bi zaštitila vaše osobne informacije od neautoriziranog pristupa, krađe, gubitka ili izmjene pomoću različitih mjera elektroničke zaštite. Ove mjere uključuju firewall-e, SSL certifikate, anti-virus detekcije kao i korištenja lozinki na zaštićenim stranicama.
 • Kada od Korisnika zatražimo financijske informacije (kao brojevi kreditnih kartica) ti podaci su zaštićeni važećim SSL certifikatom no molimo uzmite u obzir da ostala električna komunikacija kao email, online chat ili brze poruke koje nam šaljete ne moraju biti sigurne. Iz tog razloga, molimo vas da ne šaljete povjerljive informacije tim kanalima poput financijskih informacija, osobnih podataka ili lozinki.

Prijenos podataka u inozemstvo

 • Ako posjećujete DOMIDONA IT web stranice iz inozemstva (DOMIDONA IT server trenutno je smješten u Hrvatskoj), različita komunikacija će prelaziti državne granice. Posjetom našim stranicama i komunicirajući s nama pristajete na procesiranje i prijenos svojih podataka kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

Kako ispraviti nepravilnosti

 • Ako ste se registrirali na naše web stranice, možete u bilo kojem trenutku izmijeniti osobne informacije putem korisničke zone ili nas možete kontaktirati putem korisničke zone.

Izmjene Politike privatnosti

 • DOMIDONA IT zadržava pravo da izmjeni, nadogradi ili suspendira ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Sve promjene po pitanju Politike privatnosti biti će objavljene na ovoj web stranici.

Pitanja ili komentari

 • Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara koji se odnose na našu Politiku privatnosti molimo kontaktirajte DOMIDONA IT putem kontaktnih stranica. Ova Politika privatnosti   implementirana je 30.10.2017.

logo bijeli
Odmah trebate web stranicu?
Obratite nam se sa povjerenjem!

Glavni linkovi